Minőségpolitika

Minőségpolitika

Társaságunk, a BUDATECH Kft. legfőbb célja, hogy tevékenységét úgy végezze, hogy azzal a megbízói igényeinek minél magasabb színvonalon megfeleljen.

Minőségpolitikánk teljeskörűen érvényes társaságunk valamennyi folyamatára és a mindennapi munkafolyamatok szerves részeként kerül érvényesítésre.

A BUDATECH Kft. minőségpolitikai célkitűzései:
• Piaci pozícióink megtartása és új piacokkal való bővítése,
• Megbízók bizalmának elnyerése és megtartása, magas minőségi igényeinek kielégítése,
• Folyamatos szakmai továbbképzéssel biztosítani a megbízói elvárások teljesítését,
• Szolgáltatásaink színvonalának folyamatos fejlesztése
• Globális és lokális iparági, lakossági követelmények figyelemmel kísérése, partnereink tájékoztatása
• Munkatársak folyamatos szakmai továbbképzése, a vállalati kultúra fejlesztése, a technikai fejlődés rövid időn belüli vállalati alkalmazása,
• A megújuló energiaforrások, hőszivattyús rendszerek használatának széleskörű megismertetése, és alkalmazása.

A fenti célok elérése érdekében az alábbi eszközöket alkalmazzuk:
• széles körű, a Társaság valamennyi tevékenységére, illetve folyamatára érvényes, minőségirányítási rendszert működtetünk,
• rendszeres belső és külső oktatásokkal segítjük a munkatársak és a vezetők minőségi szemléletének kialakítását és a szakmai és minőségirányítási ismereteik folyamatos elmélyítését,
• minden munkafolyamatban és munkakörben meghatározzuk a minőségi követelményeket és megteremtjük azok betartásának feltételeit,
• gondoskodunk a létrehozott minőségirányítási rendszer folyamatos fejlesztéséről és a minőségi előírások betartásának rendszeres ellenőrzéséről,
• nyílt és segítőkész légkört teremtünk a felmerülő problémák megoldásához, - partnereinkkel szemben is megfogalmazzuk minőségi elvárásainkat és azokat következetesen számon is kérjük.

Biztosítjuk, hogy minőségpolitikánkat szervezetünk minden szintjén megértsék, elfogadják. Ugyanakkor törekszünk arra, hogy munkatársaink természetes igényévé váljon a minőségi munkavégzés, a kezdeményezés a minőség javítására, melyhez minden feltételt biztosítunk számukra.